top of page
termografi_2600800.jpg

Termografering

Pilgaards Ejendomsservice ApS tilbyder termografi af bygninger.

Kontakt os i dag for en professionel termografisk undersøgelse af din bygning. Få et præcist billede af isoleringsforholdene og opdag potentielle varmetab. Vi står klar til at hjælpe!

Termografi af ejendom

Med vores avancerede termograferingstjenester kan du sikre, at din ejendom er optimalt isoleret og energieffektiv. Termografering er en af de bedste, hurtigste og sikreste metoder til at få et præcist overblik over, hvor godt et hus eller en bygning er isoleret, og om den er tæt. Vi måler varmestrålingen både indvendigt og udvendigt, hvilket giver en klar indikation af eventuelle varmetab og hjælper med at identificere områder, der har brug for forbedringer i isoleringen.

Steder hvor fejl og mangler kan fremvises ved hjælp af termografi

 • Kuldebroer i konstruktionen

 • Utætheder i konstruktionen

 • Svagheder i konstruktionsamlinger

 • Mangelfuld isolering

 • Fejl eller dårligt udført isoleringsarbejde

 • Kontrol af efterisolering

Med termografi kan vi effektivt finde og dokumentere disse problemområder, så du kan tage de nødvendige skridt for at forbedre din ejendoms energieffektivitet.

Andre anvendelser af termografi

Termografi kan også med stor fordel benyttes i en række andre undersøgelses- og dokumentationssammenhænge. Ved at analysere den termisk detekterede varmeudstråling fra forskellige installationer, anlæg, apparater, komponenter og udstyr, kan vi fastlægge aktuelle termiske driftstilstande og afsløre eventuelle fejl og mangler.

Typiske anvendelsesområder inkluderer:

 • Gulvvarme (vand og el)

 • Loftvarme

 • Radiatorer

 • Rør, kanaler og ventiler

 • Kedler og varmevekslere

 • Teknisk isolering

 • Køle-/frysehuse

 • Eltavler og el-installationer

Ved at benytte termografi på disse områder kan vi sikre, at dine installationer fungerer optimalt og undgå potentielle problemer før de udvikler sig

Typiske svage steder ved termografering

Indvendig termografering/besigtigelse:

 • Loftsflader

 • Lofts-/ydervægsflader

 • Vindues- og dørpartier

 • Ydervægs- og gulvflader

 • Gennemføringer i klimaskærmen (installationer o. lign.)

 • Dampspærrer og vindtæt afdækning

 • Samlingsdetalje – f. eks. væg/loft

Udvendig termografering/besigtigelse:

 • Ydervægge og gavle

 • Tagkonstruktioner

 • Vindues- og dørpartier

 • Etageadskillelser

 • Fundamenter og evt. gulvpartier

Adresse

Taksvej 30, 7400 Herning

Tlf. nr.

Email

CVR

30694961

bottom of page