top of page
termografi_2600800.jpg

Termografering

Pilgaards Ejendomsservice Aps tilbyder termografi af bygninger.

Termografering er en af de bedste, hurtigste og sikreste måder at få et godt overblik over, hvor godt et hus er isoleret, og ikke mindst om det er tæt. Med termografi måler man den varmestråling der kommer fra huset – oftest både ud- og indvendigt.

Steder hvor fejl og mangler kan fremvises ved hjælp af termografi.

 • Kuldebroer i konstruktionen

 • Utætheder i konstruktionen

 • Svagheder i konstruktionsamlinger

 • Mangelfuld Isolering

 • Fejl eller dårligt udført isoleringsarbejde

 • Kontrol af efterisolering

Man kan med stor fordel benytte termografi i en række andre undersøgelses- og dokumentationssammenhænge. Via den termisk detekterede varmeudstråling/varmeafgivelse fra en række forskellige installationer, anlæg, apparater, komponenter og udstyr kan aktuelle termiske driftstilstande analyseres, vurderes og fastlægges, så eventuelle fejl og mangler afsløres.

Følgende områder er typsik

 • Gulvvarme (vand og el)

 • Loftvarme

 • Radiatorer

 • Rør, kanaler og ventiler

 • Kedler og varmevekslere

 • Teknisk isolering

 • Køle-/frysehuse

 • Eltavler og el-installationer

De typiske svage steder (kuldebroer, utætheder m.m.) afsløres oftest i:

Udvendig termografering/besigtigelse:

 • Ydervægge og gavle

 • Tagkonstruktioner

 • Vindues- og dørpartier

 • Etageadskillelser

 • Fundamenter og evt. gulvpartier


Indvendige termografering/besigtigelse:

 • Loftsflader

 • Lofts-/ydervægsflader

 • Vindues- og dørpartier

 • Ydervægs- og gulvflader

 • Gennemføringer i klimaskærmen (installationer o. lign.)

 • Dampspærrer og vindtæt afdækning

 • Samlingsdetalje – f. eks. væg/loft

bottom of page